Home Contacts

Poll

Skąd pobierasz programy?

Chomikuj.pl
Torrenty
freedisc.pl
catshare.com
zippyshare
peb

Another block

{text}

Most Popular

  Tag Cloud

  Calendar

  «    Styczeń 2018    »
  PoWtŚrCzPiSoNi
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

  Another block

  {text}

  All Activation Windows 7-8-10 v8.5 + Office Activator


  All Activation Windows 7-8-10 v8.5 + Office Activator

  All Activation Windows 7-8-10 v8.5 + Office Activator  Wszystko aktywacja systemu Windows V8.5

  Wszystkie metody aktywacji w badanej po "antypirackich" aktualizację KB971033 DG Win & Soft strony oferuje pełną kolekcję programów i sposobów, aby aktywować system Windows. Wszystkie metody i programy osobiście zweryfikowane przez nas wiele razy i możemy bezpiecznie polecić je do Ciebie.

  ! Wszystkie programy muszą być uruchamiane jako administrator!

  Dodatkowe informacje:
  - Jeśli mają bezpośredni rękę, chcesz aktywować w trybie off-line i nie przeszkadza, aby szukać kluczy co sześć miesięcy, a następnie przygotowywane są poprzez aktywację oprogramowania BIOS. Ale uważaj, bo jeśli nie właściwe rzeczy, masz szansę Bungle operację i będzie musiał skontaktować się z centrum serwisowym. I pamiętać, że dla każdego BIOS (AMI, Award, Phoenix) ma swój własny program szczegółowy (AMI - amitool, etc.), co to jest BIOS widzi podczas uruchamiania komputera.

  - Jeśli nie chcesz wprowadzać żadnych zmian ani w "żelaza", lub w samym systemie Windows, a aktywacja nie wyróżnia się niczym od aktywacji usługi prawne, wybór serwera KMS. Dzięki zastosowaniu maszyn wirtualnych, ta metoda może być również nazywane off-line. Ale należy wiedzieć, że ta metoda aktywacji przez sześć miesięcy i 180 dni, ponownie trzeba go powtarzać. Również ta metoda tylko w wersji Enterprise i Professional

  - Jeśli nie akceptują ani pierwszy, ani drugi z naszych Proponowane metody można użyć aktywatorów. Nie wdając się w szczegóły, można powiedzieć, że aktywatory naśladować BIOS slicom 2.1. Ale nikt nie daje gwarancji, że Microsoft nie wyda poprawkę lub aktualizację, która wykrywa obecność emulacji i zresetować aktywację. Zalecamy, aby uruchomić w systemie Windows 7 Activator Loader eXtreme Edition (Napalum), bo ma ogromną liczbę ustawień i funkcji i dobre uruchomi się automatycznie

  Lista programów
  • ODIN 1.3.7 przez secr9tos
  • RemoveWAT Uninstall
  • v3.503 Windows 7 Loader eXtreme Edition
  • Windows Loader v2.6 (Daz) (nowa)
  • SLIC 2.1 BINS
  • FAQ na temat tworzenia oprogramowania
  • SLIC_ToolKit_V3.2
  • KMSmicro WO W7 o2010-13 v1.0.1
  • SuperMini_KMS
  • KMSAuto Lite v1.2.7 (Nowe)
  • KMSAuto netto 2015 v1.4.4
  • KMSpico 10.2.0 Finał
  • GUI MBR SLIC Loader 0,621 przez DDDC v1.2 przez Kolizey
  • WindSLIC-UEFI-SLIC-wtryskiwacz
  • Programy dla Firmware
  • Pytania i aktywację systemu Windows
  • Reset (uzbroić)
  • KMS Narzędzia 08.12.2016 (nowy)
  • Re-Loader Aktywator 2,6 Finał (Nowe)
  • Certyfikaty (Certyfikaty)
  • Sprawdź PIDX przez głupiego użytkownika (klawisze Weryfikacja)
  • Trzy OEM nieaktywny aktywacyjny

  Język: rosyjski, angielski
  OS: Windows (XP), Windows (Vista), Windows (7), Windows (8), Windows (10).

  Co nowego
  Zaktualizowany numer KMS, ponieważ kilka rodzajów aktywatorów zostały zaktualizowane, wszystkie oznaczone jako (Nowe)
  Poprawiono drobne błędy
  Również zmieniony samym opakowaniu, teraz imee formatu exe zamiast ISO
  Rozmiar zredukowana do 190mb


  ENG :
  =======


  All activation Windows v8.5

  All methods of activation in the hand tested after the "anti-piracy" KB971033 update DG Win & Soft offers you a complete collection of programs and ways to Activate Windows. All methods and programs personally verified by us many times and we can safely recommend them to you.

  ! All programs must be run as administrator!

  Additional Information:
  - If you have a direct hand, you want to activate in the Off-line mode and no longer bother to search for keys every six months, then you are prepared activation via firmware BIOS. But be careful, because if your not the right things, you have a chance to bungle the operation and will have to contact the service center. And keep in mind that for every BIOS (AMI, Award, Phoenix) has its own specific program (AMI - amitool, etc.), what is your BIOS can see when you boot the computer.

  - If you do not want to make any changes either in your "iron", or in the Windows itself, and that your activation is not distinguished by anything from legal activation, your choice of KMS server. With the use of virtual machines, this method can also be called Off-line. But you should know that this method of activation for six months and 180 days, you again have to repeat it. Also, this method only and Professional version Enterprise

  - If you did not accept neither the first nor the second of our suggested methods you can use the activators. Without going into too much detail, we can say that activators emulate the BIOS with slicom 2.1. But no one gives a guarantee that Microsoft will not release a patch or update that will detect the presence of emulation and reset the activation. We recommend to start with Windows 7 Activator Loader eXtreme Edition (Napalum), because He has a huge number of settings and features and good will activate automatically

  List of programs
  • ODIN 1.3.7 by secr9tos
  • RemoveWAT Uninstall
  • Windows 7 Loader eXtreme Edition v3.503
  • Windows Loader v2.6 (Daz) (New)
  • SLIC 2.1 BINS
  • FAQ on creating firmware
  • SLIC_ToolKit_V3.2
  • KMSmicro WO w7 o2010-13 v1.0.1
  • SuperMini_KMS
  • KMSAuto Lite v1.2.7 (New)
  • KMSAuto Net 2015 v1.4.4
  • KMSpico 10.2.0 Final
  • GUI MBR SLIC Loader 0.621 by DDDC v1.2 by Kolizey
  • WindSLIC-UEFI-SLIC-injector
  • Programs for Firmware
  • FAQ activate Windows
  • Reset (rearm)
  • KMS Tools 12.08.2016 (New)
  • Re-Loader Activator 2.6 Final (New)
  • Certificates (Certificates)
  • PIDX Check by stupid user (Keys Verification)
  • Three-OEM offline activation

  Language: Russian, English
  OS: Windows (XP), Windows (Vista), Windows (7), Windows (8), Windows (10).

  What's new
  Updated number of the KMS, as several types of Activators have been updated, all marked as (New)
  Fixed minor bugs
  Also revised the package itself, now it imee exe format rather than ISO
  Size reduced to 190mb
  dance2radocha


  Aby zobaczyc link do pobrania zarejestruj się!
  Zarejestrować za darmo możesz sie TUTAJ. Pamiętaj, aby podać poprawny adres mail!
  Author: admin